Product take-back in Sweden

(EN) Producer responsibilities apply in Sweden since 13 August 2005. To comply with these requirements, Agilent has a contractual agreement with El-Kretsen, which covers all our product take-back responsibilities.

If you have an end of life Agilent product you want to dispose of you can contact El-Kretsen to arrange the take back.

El-Kretsen can be reached at:

El-Kresten AB
Barnhusgatan 3, 4 tr.
SE-111 83 Stockholm
Tel: 08-545 212 90
Fax: 08-545 212 99
E-mail: info@el-kretsen.se
Homepage: http://www.el-kretsen.se

(SV) Produktåtertagande enligt producent ansvaret i Sverige. Producent ansvar gäller I Sverige sedan 13 augusti, 2005. För att möta och följa dessa regler och förordningar, har Agilent skrivt ett kontrakt med El-kretsen, som täcker alla Agilents skyldigheter i samband med produktåtertagande.

Om Du har en Agilent produkt som Du behöver kassera, kontakta då El-kretsen för återtagandet.

El-kretsen kan Du nå via:

El-Kresten AB
Barnhusgatan 3, 4 tr.
SE-111 83 Stockholm
Tel: 08-545 212 90
Fax: 08-545 212 99 
E-mail: info@el-kretsen.se
Homepage: http://www.el-kretsen.se