Product take-back in Belgium

(EN) Producer responsibilities apply in Belgium since 13 August 2005. To comply with these requirements, Agilent has a contractual agreement with MeLaRec, which covers all our product take-back responsibilities.

If you have an end of life Agilent product you want to dispose of you can contact MeLaRec/Recupel to arrange the take back.

MeLaRec/Recupel can be reached at:

RECUPEL asbl
Bd A Reyers 80
B-1030 Brussels
Phone: +32 2 706 86 20
Fax: + 32 2 706 86 13
E-mail: info@recupel.be
Homepage : www.recupel.be

(NL) Sedert 13 augustus 2005 is de verantwoordelijkheid van de producent van toepassing. Om aan deze verplichtingen te voldoen heeft Agilent een toetredingsovereenkomst afgesloten met MeLaRec , waarmee onze verantwoordelijkheden tav de aanvaardingsplicht vervuld worden.

Indien u een afgedankt Agilent product heeft waarvan u zich wil ontdoen, kan u contact opnemen met MeLaRec/Recupel :

RECUPEL vzwl
A Reyerslaan 80
B-1030 Brussel
Tel: +32 2 706 86 20
Fax: + 32 2 706 86 13
E-mail: info@recupel.be
Homepage : www.recupel.be

(FR) Depuis le 13 août 2005, la responsabilité du producteur est applicable. Pour accomplir ses obligations Agilent a signé une convention d’adhésion avec MeLaRec, qui couvre ses responsabilités vis-à-vis de l’obligation de reprise relative aux appareils usagés.

Veuillez contacter MeLaRec/Recupel si vou voulez vous débarrasser d’un produit Agilent usagé

RECUPEL asbl
Bd A Reyers 80
B-1030 Bruxelles
Tel: +32 2 706 86 20
Fax: + 32 2 706 86 13
E-mail:info@recupel.be
Homepage : www.recupel.be